Bevezetés – tudatos tehetségfejlesztés

A jelen és a jövő legértékesebb erőforrása maguk az emberek, akik a tudásukra és a kapcsolataikra támaszkodva, az ambíciójukat maximálisan kiaknázva, aktívan alakítják a saját környezetüket. Mi a YBG-ben ilyen embereket nevelünk a felsőoktatási piacon, ugyanis azt gondoljuk, hogy a jövőben azok a vállalatok és nemzetek lesznek sikeresebbek, amelyek több elkötelezett tehetséggel rendelkeznek. Úgy véljük, hogy régiónk, de tágabb értelemben vett hazánk (Európa) kitörési pontja az egyetlen valóban újratermelődő erőforrásban, a tettre kész és kompetens emberekben rejlik.

Meglátásunk szerint a tehetség – nagyon leegyszerűsítve – három komponensből tevődik össze az egyének szintjén:

Szakmai, szakterületi tudás – A szakmai tudás és felkészültség mindennek az alapja kell, hogy legyen. A potenciális tehetségnek értenie kell a saját szakmáját, legyen az villamosmérnökség vagy maga a menedzsment.
Kapcsolatteremtő képesség – Társas lények lévén elengedhetetlen, hogy jól tudjunk kommunikálni a környezetünkkel, hogy hitelesen el tudjuk adni a mondandónkat és hogy kapcsolati hálót építsünk. Így, ha egy probléma megoldása meghaladja a szakmai tudásunkat vagy a kapacitásunkat, akkor lesz kihez fordulni.
Mindset, ambíció – A tehetség harmadik alkotóeleme egyértelműen az a mindset, amely megadja a belső motivációt és erőt ahhoz, hogy a potenciális tehetségek a komfortzónájukból kilépve új dolgokat hozzanak létre.

 

Szakmai, szakterületi tudás – A szakmai tudás és felkészültség mindennek az alapja kell, hogy legyen. A potenciális tehetségnek értenie kell a saját szakmáját, legyen az villamosmérnökség vagy maga a menedzsment.
Kapcsolatteremtő képesség – Társas lények lévén elengedhetetlen, hogy jól tudjunk kommunikálni a környezetünkkel, hogy hitelesen el tudjuk adni a mondandónkat és hogy kapcsolati hálót építsünk. Így, ha egy probléma megoldása meghaladja a szakmai tudásunkat vagy a kapacitásunkat, akkor lesz kihez fordulni.
Mindset, ambíció – A tehetség harmadik alkotóeleme egyértelműen az a mindset, amely megadja a belső motivációt és erőt ahhoz, hogy a potenciális tehetségek a komfortzónájukból kilépve új dolgokat hozzanak létre.
A YBG által nyújtott szolgáltatások keretében ebben a három tehetségkomponensben fejlesztjük a potenciális tehetségeket. A diákszervezeti modellünknek köszönhetően olyan interaktív „játszóteret” teremtünk, amelyben a tagok elsajátíthatják a menedzsment, a problémamegoldás és a felelősségvállalás alapjait. A partnereink által tartott oktatásokon, workshopokon és látókörbővítő beszélgetéseken kiegészíthetik, és életszagúvá tehetik az egyetemen tanult elméleteket. Interdiszciplináris, évfolyamokon, valamint országokon átívelő közösségünkben megtanulnak kapcsolatot építeni és egy széles ismertségi körre tesznek szert. Mindezen tevékenységek közben megtanítjuk őket az „Always All-In” mindsetre, hogy merjenek nagyot álmodni, keressenek hozzá társakat, tudatosan, alázatosan és kitartóan dolgozzanak a célért.

A YBG országos, sőt, újabban regionális megoldásokat kínál a felsőoktatási tehetségmenedzsment területén. Maximálisan elkötelezettek vagyunk a jelen és a jövő legértékesebb erőforrásának, a tehetségeknek a képzésében.

  A kezdetektől napjainkig

A 2014–2017 között kifejlesztett szolgáltatásunkat 2017–2021 között sikeresen teszteltük számos piacon, amely közben a kezdeti 10 fős taglétszámról és 1 db szervezetről eljutottunk 4 ország 12 egyetemére, s a jelenlegi 20 szervezetünkben már több mint 1000 aktív hallgató tevékenykedik. Elérkezettnek látjuk az időt, hogy továbbgondoljuk az álmainkat, és az eredmények tükrében a megoldásunkat elterjesszük egész Európában. Célunk, hogy az évtized végére a kontinens legnagyobb felsőoktatási tehetségközösségét hozzuk létre, Budapest központtal.

Diákszervezeti portfólió (franchise-ok)

Jelenleg hat különböző típusú diákszervezeti modellt működtetünk, amelyeket franchise-ba szervezve közösen menedzselünk.

Az Academy of Creative Engineers diákszervezet a mérnök hallgatókat célozza meg. Céljuk a szakmai tudásuk és a kapcsolódó soft skillek fejlesztése, amit rendszeres gyakorlati projekteken, vállalati partnerekkel együttműködve valósítanak meg.
A Budapest Investment Club bevezeti tagjait a pénzügyi piacok, befektetések és a makrogazdasági elemzések világába. Az egyetemi tanulmányok gyakorlati kiegészítése mellett a tagok megismerik a tőzsdézés életérzését, a vállalatértékelés komplexitását vagy a jegybanki döntések súlyát.
Business IT Club gazdaságinformatikus hallgatói gyakorlati projekteken, kurzusokon való részvételek során testközelből tapasztalják meg, milyen az üzleti intelligencia és az IT tanácsadás szakterületein folyó munka.
A House of European Affairs & Diplomacy diákszervezet felkészíti tagjait a külügyi képviselő, külpolitikai elemző vagy a külgazdasági szakértő munkakörökre. A szakmai tudás mellett nemzetközi vonatkozású kulturális és közösségi programot szerveznek tagjaik számára.
A Tourism Club Magyarország legnagyobb turizmussal és vendéglátással foglalkozó diákszervezeti közössége. Tagjaik számára elérhető szakmai közelségbe hozzák a hazai és a nemzetközi turizmus, vendéglátás és gasztro kiemelkedő személyiségeit.
A University Business Club cégszerű működésének köszönhetően a hallgatók gyakorlati projektekben vesznek részt, amik során HR, rendezvényszervezés, sales, marketing, valamint menedzsment területen szereznek tapasztalatot.
Büszkék vagyunk tagszervezeteink teljesítményére, kiemelkedő eredményeire és sikereire, valamint arra a magas színvonalú munkára, amelyről félévről félévre tanúbizonyságot tesznek. A YBG víziójának magját az itt felsorolt franchise-ok, szervezetek és a bennük tevékenykedő hallgatók adják.

  A YBG víziója 2030-ig

2030-ra Európa legnagyobb hallgatói szervezetévé szeretnénk válni több mint 20 ezer aktív taggal és hasonló nagyságrendű alumnival. Ezt az eddigi hallgatói szervezeti modellünk kiterjesztésével tervezzük megvalósítani elsősorban a Közép- és Kelet-Európa országait, majd második körben a nyugati egyetemeket megcélozva. Annak érdekében, hogy a kontinens legnagyobbjai legyünk, nagyságrendileg 250 szervezetet kell elindítanunk. Kiemelten fontos, hogy egy ekkora nemzeteken és tudományterületeken átívelő közösségben a közös menedzsmenteszközök és struktúrák mellett közös alapelveket is lefektessünk:

Elsősorban a befektetett munka és a teljesítmény számít – Szervezetünkben az egyének értékelésekor és a vezetők kiválasztásakor kizárólag a teljesítményt és a befektetett órákat vesszük figyelembe. Nem hiszünk a nem, a származás, a vallás, a politikai elköteleződés, sem a nemi identitás alapú – negatív vagy pozitív – diszkriminációban.
Európát lokálisan erősítjük – Elkötelezettek vagyunk az öreg kontinens felvirágoztatásában és a korábbi sikeresebb évszázadok mentalitásának visszaállításában. Meglátásunk szerint ezt úgy érhetjük el, ha a tehetségek lokálisan a saját környezetüket fejlesztik és nem hagyják el otthonukat egy fejlettebb regionális központ kedvéért.
Always All-In mentalitás – Mindezen célok alapja az Always All-In mentalitás, ami azt hivatott kifejezni, hogy bármit lehetséges elérni, ha minden szituációban képesek vagyunk elég nagyot álmodni, felmérni az odavezető utat és maximális teljesítményt nyújtani úgy, hogy teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a megvalósítás során.

  A YBG víziója 2030-ig

2030-ra Európa legnagyobb hallgatói szervezetévé szeretnénk válni több mint 20 ezer aktív taggal és hasonló nagyságrendű alumnival. Ezt az eddigi hallgatói szervezeti modellünk kiterjesztésével tervezzük megvalósítani elsősorban a Közép- és Kelet-Európa országait, majd második körben a nyugati egyetemeket megcélozva. Annak érdekében, hogy a kontinens legnagyobbjai legyünk, nagyságrendileg 250 szervezetet kell elindítanunk. Kiemelten fontos, hogy egy ekkora nemzeteken és tudományterületeken átívelő közösségben a közös menedzsmenteszközök és struktúrák mellett közös alapelveket is lefektessünk:

Elsősorban a befektetett munka és a teljesítmény számít – Szervezetünkben az egyének értékelésekor és a vezetők kiválasztásakor kizárólag a teljesítményt és a befektetett órákat vesszük figyelembe. Nem hiszünk a nem, a származás, a vallás, a politikai elköteleződés, sem a nemi identitás alapú – negatív vagy pozitív – diszkriminációban.
Európát lokálisan erősítjük – Elkötelezettek vagyunk az öreg kontinens felvirágoztatásában és a korábbi sikeresebb évszázadok mentalitásának visszaállításában. Meglátásunk szerint ezt úgy érhetjük el, ha a tehetségek lokálisan a saját környezetüket fejlesztik és nem hagyják el otthonukat egy fejlettebb regionális központ kedvéért.
Always All-In mentalitás – Mindezen célok alapja az Always All-In mentalitás, ami azt hivatott kifejezni, hogy bármit lehetséges elérni, ha minden szituációban képesek vagyunk elég nagyot álmodni, felmérni az odavezető utat és maximális teljesítményt nyújtani úgy, hogy teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a megvalósítás során.

  A YBG víziója 2030-ig

2030-ra Európa legnagyobb hallgatói szervezetévé szeretnénk válni több mint 20 ezer aktív taggal és hasonló nagyságrendű alumnival. Ezt az eddigi hallgatói szervezeti modellünk kiterjesztésével tervezzük megvalósítani elsősorban a Közép- és Kelet-Európa országait, majd második körben a nyugati egyetemeket megcélozva. Annak érdekében, hogy a kontinens legnagyobbjai legyünk, nagyságrendileg 250 szervezetet kell elindítanunk. Kiemelten fontos, hogy egy ekkora nemzeteken és tudományterületeken átívelő közösségben a közös menedzsmenteszközök és struktúrák mellett közös alapelveket is lefektessünk:

Elsősorban a befektetett munka és a teljesítmény számít – Szervezetünkben az egyének értékelésekor és a vezetők kiválasztásakor kizárólag a teljesítményt és a befektetett órákat vesszük figyelembe. Nem hiszünk a nem, a származás, a vallás, a politikai elköteleződés, sem a nemi identitás alapú – negatív vagy pozitív – diszkriminációban.
Európát lokálisan erősítjük – Elkötelezettek vagyunk az öreg kontinens felvirágoztatásában és a korábbi sikeresebb évszázadok mentalitásának visszaállításában. Meglátásunk szerint ezt úgy érhetjük el, ha a tehetségek lokálisan a saját környezetüket fejlesztik és nem hagyják el otthonukat egy fejlettebb regionális központ kedvéért.
Always All-In mentalitás – Mindezen célok alapja az Always All-In mentalitás, ami azt hivatott kifejezni, hogy bármit lehetséges elérni, ha minden szituációban képesek vagyunk elég nagyot álmodni, felmérni az odavezető utat és maximális teljesítményt nyújtani úgy, hogy teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a megvalósítás során.

  A YBG víziója 2030-ig

2030-ra Európa legnagyobb hallgatói szervezetévé szeretnénk válni több mint 20 ezer aktív taggal és hasonló nagyságrendű alumnival. Ezt az eddigi hallgatói szervezeti modellünk kiterjesztésével tervezzük megvalósítani elsősorban a Közép- és Kelet-Európa országait, majd második körben a nyugati egyetemeket megcélozva. Annak érdekében, hogy a kontinens legnagyobbjai legyünk, nagyságrendileg 250 szervezetet kell elindítanunk. Kiemelten fontos, hogy egy ekkora nemzeteken és tudományterületeken átívelő közösségben a közös menedzsmenteszközök és struktúrák mellett közös alapelveket is lefektessünk:

Elsősorban a befektetett munka és a teljesítmény számít – Szervezetünkben az egyének értékelésekor és a vezetők kiválasztásakor kizárólag a teljesítményt és a befektetett órákat vesszük figyelembe. Nem hiszünk a nem, a származás, a vallás, a politikai elköteleződés, sem a nemi identitás alapú – negatív vagy pozitív – diszkriminációban.
Európát lokálisan erősítjük – Elkötelezettek vagyunk az öreg kontinens felvirágoztatásában és a korábbi sikeresebb évszázadok mentalitásának visszaállításában. Meglátásunk szerint ezt úgy érhetjük el, ha a tehetségek lokálisan a saját környezetüket fejlesztik és nem hagyják el otthonukat egy fejlettebb regionális központ kedvéért.
Always All-In mentalitás – Mindezen célok alapja az Always All-In mentalitás, ami azt hivatott kifejezni, hogy bármit lehetséges elérni, ha minden szituációban képesek vagyunk elég nagyot álmodni, felmérni az odavezető utat és maximális teljesítményt nyújtani úgy, hogy teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a megvalósítás során.

Víziónknak megfelelően 2030-ra csak Magyarországon évente 600–700 csúcsminőségű, a jövőjét itthon elképzelő pályakezdőt nevelünk a piacra, akik aztán képességeiket maximálisan kihasználva:

 1. vállalkozásokat és start up-okat indítanak, amelyek elkezdéséhez nem csupán a megfelelő kompetenciákkal, de a YBG révén a megfelelő hazai és nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkeznek;
 2. helyi tulajdonú vagy regionális központokkal rendelkező multinacionális cégek vezetőképző programjaiban küzdik fel magukat a ranglétrán és nemzetközi kapcsolataikkal segíthetik a már működő vállalatok terjeszkedését is;
 3. szakpolitikai karrierbe kezdenek, amely során közvetlenül járulhatnak hozzá hazánk és a régió sikereihez;
 4. akadémiai pályára lépve kutatásaikkal és tanulmányaikkal közvetlenül segíthetik a helyi vállalkozásokat és a szakpolitikát eredményesebben működni.

  A YBG szolgáltatásának bemutatása

Hogyan valósul meg a magas minőségű tehetségmenedzsment?

A YBG célja, hogy az ambiciózus hallgatóknak az egyetem megkezdését követően egy többlépcsős, komplex tehetségképzési programot nyújtson.

Mindezt úgy valósítja meg a szervezet, hogy a tagok a felvételt követően bekerülnek a YBG tehetségközösségébe (Talent Pool), ahol kezdetben a diákszervezetekben működő négyféléves képzési programban (Talent Program) sajátítják el a szakterület specifikus tudásanyagát és az általános menedzsment ismereteket. Ezt követően, a diákszervezeteket elhagyva a YBG Központ Career Kickstarter Programja (CKP) biztosítja a legtehetségesebb hallgatók pályaorientációját, hidat képezve a diákszervezeti, valamint felépülő medior közösségeink között.

A YBG tervezett működését az alábbi ábra mutatja be:

A megoldásunk lényegi eleme, hogy kizárólag a hallgatói kihívásokra adunk válaszokat, amelyek azonban az egyes egyetemista „életszakaszokban” eltérőek. Meglátásunk szerint egy hallgató életútja az alább felsorolt négy fázisra bontható le nagy általánosságban. Az egyes szakaszokban megjelenő hallgatói problémákra kell nekünk megoldást nyújtanunk diákszervezeteinkkel, valamint a fentebb már felvázolt továbblépési lehetőségekkel.

A következő részben az egyes szakaszok hallgatói problémáit, az azokra adott válaszainkat, valamint az ezeket támogató kommunikációt mutatjuk be röviden. Fontos, hogy az egyetemi életút nagy részében a hallgató a tagszervezeteken belül éli meg a felsorolt életszakaszokat, így a megoldások nyújtása is a magas színvonalú tagszervezeti működésen keresztül megy végbe.

Egy tipikus hallgatói életutat 4 részre lehet osztani:

 • az első félév az egyetemen;
 • beindul az egyetem;
 • a bizonytalanság szakasza;
 • kapunyitási pánik.

1. Az első félév az egyetemen

Az egyetemre való felvétel a legtöbb diák számára az egyik legjelentősebb életszakaszbeli változást jelenti. Az immáron egyetemi hallgató fiatal a jól megszokott középiskolai közegéből kikerülve egy sokkal nagyobb közösség tagja lesz. Az addigi csoportszervező, identitásképző elemek hirtelen eltűnnek, ezzel egyidejűleg pedig számos szakmai-közösségi lehetőséggel találkozik. Jellemző ilyenkor a nagy szabadságérzet, ugyanakkor a bizonytalanság is azzal kapcsolatban, hogy a frissen felvett egyetemi hallgató hogyan szervezze meg életét, milyen lehetőség felé forduljon, mi alapján priorizáljon.

A YBG értékajánlata

Az elvesztett középiskolás közösség pótlása: a diákszervezetek olyan közösséget képesek adni a gólyák számára, amelyből baráti társaságok alakulnak ki, emellett a felsőbb évfolyamosok egy tisztább képet adnak az egyetem működéséről, a hallgatói létről.

Készségfejlesztés: A hatékony közös munka, projektcsapatban való munkavégzés, a szervezeti működés alapjainak ismerete. Olyan társas interakciók és készségek, amelyek kulcsfontosságúak a munkaerőpiacon és az élet egyéb területein is.

A YBG üzenete

“Hozzád hasonló ambiciózus emberekkel dolgozhatsz együtt, közös célokért. A diákszervezetben együtt fejlődünk, együtt tanulunk, mindezt közös élmények megszerzése, barátságok megkötése mellett.”

Kapcsolódó tevékenységek – hogyan érhető el mindez?

 • Magas színvonalú toborzás és kiválasztás
 • Szakmai és közösségi integráció
 • A Talent Program képzéseinek megkezdése

2. Beindul az egyetem

Az egyetemi légkör megszokása, illetve egy sikeres diákszervezeti felvételi után az immáron közösségre találó egyetemi hallgató egyre több aktivitásban vesz részt szívesen. Az élvonalban van a legtöbb közösségi programon és egyetemi bulin, ugyanakkor egyre több és több diákszervezeti projektben is részt vesz, aktívan kivéve részét a szervezet fenntartásából, színvonalas szakmai munkák elvégzéséből. Kibontakoznak az ambíciói, megtalálja azt a szervezeti területet, amelyben a leginkább otthonosan mozog.

A YBG értékajánlata

Valós szervezeti és vezetői tapasztalat: Lehetőségük van formálni az egyéni és szervezeti célokat, együttműködni szervezeti és szervezeten kívüli szereplőkkel, csapatban dolgozni vagy csapatokat vezetni. A diákszervezet úgy működik eredményesen, hogy közben a tagok egyéni fejlődési céljai is megvalósulnak.

Always All-In mentalitás: A közös szervezeti kultúra az egyik legfontosabb eleme a YBG sikerének. A tagok ekkor élik meg először ennek a jelentőségét, hiszen abban az élethelyzetben vannak, amikor leginkább elindulnak az önmegvalósítás útján. A diákszervezetekben mindenki arra van bátorítva, hogy merjen nagyot álmodni és dolgozzon keményen annak megvalósításáért. Számunkra ezt jelenti az Always All-In.

“A 2020. évi járvány első hetében a kollégiumok bezártak és az egyetem is szünetelt. A többi szervezetben és úgy általában mindenkin pánikhangulat lett úrrá. Ezzel szemben nálunk egy kellemes izgatottság vette kezdetét: »Na, ezt hogy oldjuk meg a legjobban?«. Az általános gondolkodás is az volt, hogy az igazán erős szervezetek ilyenkor fejlődnek a legtöbbet, amikor mindenki egy kicsit »szétesik«.”

(Kelemen Ákos, 2021)

“A turizmusos szervezet elnökeként egyre többen kerestek meg kétségbeesetten a szakmai gyakorlat közeledtével, hiszen a koronavírus-járvány alatt az egyik legjobban érintett szektorban a gyakornoki pozíciók száma szinte nulla volt. Emiatt eltökéltük, hogy egy, a tagjainkról készített kiajánlóval felkeressük a budapesti szállodákat és éttermeket, hogy mind a 14 végzős hallgatónk a turizmus területén tudjon elhelyezkedni. Végül közel 80 helyet kerestem fel és három hét leforgása alatt szinte mindenki sikeres interjúkat tudhatott maga mögött, olyan helyeknél, mint a Four Seasons, a Ritz Carlton vagy a Marriott. Végül 14 csillogó szemű tagunkkal gazdagodott a szakmánk.”

(Kiss Márk, 2021)

A YBG üzenete

“Fektess a jövődbe és a személyes fejlődésedbe, alapozd meg most a későbbi karriered! Emelkedj ki a tömegből, hozd ki magadból a maximumot, Always All-In!”

Kapcsolódó tevékenységek – hogyan érhető el mindez?

 • A saját diákszervezet magas színvonalú üzemeltetése
 • Innovatív gyakorlati projektekben való részvétel
 • Soft skill képzések a készségfejlesztésért
 • Egy összetartó, támogató közösség felépítése
 • A Talent Program szakmai képzésein való részvétel

3. A bizonytalanság szakasza

Az egyetem közepén, második feléhez közeledve egyre inkább megjelenik az élethelyzet kettéválása. Sokan megtalálják a számításaikat a diákszervezetben, de sokan elbizonytalanodnak. Egyre inkább kezdenek megjelenni a karrierkérdések, a diákszervezeti tevékenység mellett pedig reális opcióvá válik a külföldi csereprogram, gyakornoki munka vállalása, vagy egyéb irányai a szakmai-közösségi kiteljesedésnek. Ebben a bizonytalan helyzetben fontos, hogy egyértelműen rávilágítsunk, a YBG-s diákszervezetek továbbra is képesek kiemelkedő értéket adni tagjaiknak.

A YBG értékajánlata

Karrierorientáció: Lehetőség van az egyes területeken való elmélyülésre, hogy a tagszervezeti tagok olyan képességekre tegyenek szert, amelyek támogatják őket a karrierjük megvalósításában.

Mobilitás: Lehetőséget kell biztosítani a tagoknak arra, hogy a diákszervezeti tevékenységüket szüneteltetve – és nem felhagyva – juthassanak el más országokba. Minél inkább jelen vannak a szervezeteink Európa-szerte, annál inkább lehet alapozni a külföldi társszervezeti kapcsolatokra is.

Környezetformáló képesség: Annyi tapasztalattal, amivel már rendelkezik a tag, lehetősége van arra, hogy saját környezetét is formálja. Vezetői/ kulcsszakértői pozíciókat tölthet be, ahol a saját elképzelései szerint alakíthatja a szervezet egy meghatározott részét, így lehetősége van a felelősségvállalásra és szakmai sikerek elérésére.

Hírnév: Minden közösségnek megvannak a maga meghatározó személyiségei. A diákszervezetben minden tagnak lehetősége van ilyenné válni. A helyi „role modellek” szerepe kulcsfontosságú mind az egyéni kiteljesedés, mind a szervezeti integritás szempontjából.

A YBG üzenete

Fontos, hogy a kisebb felelősséget vállaló, választási dilemmákkal szembesülő tagokat támogatni kell abban, hogy megtalálják számításaikat a diákszervezetben:

“A diákszervezet továbbra is tud fejlődési lehetőséget nyújtani Számodra. Vidd végig, amit elkezdtél, várnak még rád újabb lehetőségek, jó helyen vagy. Segítünk abban, hogy tudatosan építhesd fel jövőbeli karriered stabil alapjait.”

Kapcsolódó tevékenységek – hogyan érhető el mindez?

 • Magas színvonalú képzések, amelyek a vezetői szerepvállalást, a szakmai elmélyülést támogatják
 • A diákszervezeti életúttal összeegyeztethető mobilitási programok
 • A Talent Program magas színvonalú működése, specifikus tréningek
 • Karriermenedzsment eszközök a transzparens előrehaladási lehetőségek támogatására

4. Kapunyitási pánik

Az alapszak végéhez közeledve több dilemma is felerősödhet a diákszervezeti tagban: kihívást jelenthet a magas minőségű szakdolgozat elkészítése, illetve nyitva áll a lehetőség a tanulmányok folytatására mesterképzésben, közben pedig közeleg a kilépés a munkaerőpiacra. Ám mindemellett a diákszervezeti pályafutást illetően is sok kérdés merülhet fel: az elmúlt években nagyon sokat dolgozott a szervezetben és nagyon sokat fejlődött, viszont nem feltétlenül tudja, hogy ezt hogyan kamatoztassa.

A YBG értékajánlata

A Talent Program karrierspecifikus képzései: A képzéssorozat utolsó félévében fókusz helyeződik a munkaerőpiacra való kilépés támogatására, elősegítve ezzel a sikeres karrierépítés megindulását.

Az alumni közösség lehetősége: A diákszervezeti félévek végéhez közeledve a tagok számára egyre közelebbi lehetőség az alumni közösséghez való csatlakozás – egy olyan közösséghez, amelyben az átélt élmények adják a közös nevezőt és amely a későbbiekben értékes kapcsolati hálót jelent majd.

Felelős vezetői pozíció: Amennyiben a tagszervezeti tagok kitartóan haladtak előre a vezetői karrierúton, lehetőségük van egész diákszervezetek irányítására, ezzel jutva kiemelkedően értékes vezetői tapasztalathoz.

A YBG üzenete

“Támogatjuk az egyéni karrierorientációdat és segítünk abban, hogy tapasztalt pályakezdő legyél. Gyere el a YBG Career Kickstarter Programjába és fejlesztd tovább a képességeidet! Értékeld a meglévő kapcsolati hálódat és bátran használd is fel azt!”

Kapcsolódó tevékenységek – hogyan érhető el mindez?

 • A korábban említettek itt is fontosak, ugyanakkor kiegészülnek a következőkkel:
 • Az Alumni Programba való beléptetés
 • A színvonalas munkahely megtalálásának támogatása
 • A YBG-s Career Kickstarter Program lehetősége és ennek kommunikációja

Felmerülhet a kérdés:
Hogyan tovább a diákszervezeti félévek után?

A YBG Career Kickstarter Program

A Career Kickstarter Program lehetőséget nyújt azoknak a tagoknak, akik a diákszervezetben kapott pályaorientáción és szakmai tapasztalatokon túl szeretnének részt venni egy magasabb szintű képzésben is. Ide azokat a tagokat vesszük fel, akik bizonyítottak a diákszervezetükben és megfelelnek a programba való bejutás kritériumainak. A program célja, hogy olyan válogatott tagok kapjanak lehetőséget a további fejlődésre, akik kellően ambiciózusak és céltudatosok, valamint magas karrierpotenciállal rendelkeznek. A program keretében tréningeken, több alkalmas coaching képzésen, látókörbővítő beszélgetéseken és csapatépítőkön vesznek részt, ezeken túlmenően pedig magas színvonalú pályaorientációs támogatást biztosítunk számukra. Az itt szerzett tapasztalatokat a YBG központban végzett munka egészíti ki.

Miután pedig véget ér a YBG Career Kickstarter Programban eltöltött félév, kinyílik a lehetőség a továbblépésre a következő karrierpályák és közösségek irányába:

 • Vállalkozói közösség azoknak, akik vállalkozást szeretnének alapítani és a továbbiakban vállalkozóként tevékenykedni. A YBG egyik spin-off vállalkozása, a Lunar Program inkubátor és akcelerátor nyújt lehetőséget arra, hogy a tagok ezen a karrierúton valósítsák meg a vállalkozóvá válási szándékukat.
  Tekintsd meg formálodó vállalkozói közösségünket ITT!
 • A nagyvállalati közösség azok számára kínál további lehetőségeket, akik egy nagyobb, akár multinacionális cégnél szeretnének magas vezetői beosztásig eljutni és ott helytállni.
 • Szakpolitikai közösség azoknak, akik egy adott szakpolitikai területen szeretnének elhelyezkedni és általában véve mélyebb ismereteket szerezni az államigazgatás területén.
 • A tudományos közösség a doktori képzésben résztvevők és az akadémiai karriert építők számára nyújt segítséget.

A három tehetségkomponens fejlődése a YBG szolgáltatása által

Szakmai, szakterületi tudás
A diákszervezetek üzemeltetése és a gyakorlati projektek megvalósítása olyan interaktív játszóteret biztosít a potenciális tehetségeknek, amelyben kipróbálhatják magukat vezetőként vagy felelős szakértői pozícióban egy kvázi éles környezetben.

Kapcsolatteremtő képesség
A diákszervezeti tevékenység lehetőségek széles tárházát kínálja a kapcsolatteremtésre – és építésre. Egy olyan értékes kapcsolati háló kezd kialakulni, amely a későbbiekben hatalmas előnyt jelent majd.

Mindset, ambíció
A YBG talán legnagyobb értéke, hogy megtanítjuk a tagjainkat az „Always All-In” mindsetre, ami arra inspirálja őket, hogy merjenek nagyot álmodni, majd tudatosan, alázatosan és kitartóan dolgozzanak a érte – hiszen így bármi elérhető.

  Minőségmenedzsment és működtetés

Ahhoz, hogy a YBG szolgáltatása megfelelő színvonalú legyen, szükség van egy kifinomult minőségmenedzsmentre, amely egyrészt a YBG Központot érinti, másrészt kiterjed a diákszervezetekre.

Milyen eszközökkel valósítható meg mindez?

A YBG Központban dolgozók számára ki kell jelölni a megfelelő fókuszpontokat és biztosítani a szükséges kompetenciát az alábbi területeken: diákszervezetek támogatása és működtetése, a stratégia megvalósítása, valamint a terjeszkedés.

A diákszervezetektől elvárható a magas színvonalú, profi működés, a menedzsmentjogok gyakorlása mellett. Az olyan stratégiai pontokon, amelyek a működés alapvető pilléreit jelentik (toborzás, kiválasztás, integráció, Talent Program, IT rendszerek használata) a YBG Központ fokozottabb támogatást nyújt, illetve központi követelményeket ír elő.

Ahhoz, hogy jól skálázható legyen a diákszervezeti működés és hogy egyre több tagszervezete legyen a YBG-nek, ki kell alakítani és meg kell szilárdítani a gazdaságilag fenntartható, hatékony diákszervezeti menedzsmenttámogatást.

A központ az alábbi minőségmenedzsment eszközökkel tud operálni a szolgáltatás magas színvonalának fenntartása érdekében.

 • megfelelő diákszervezeti toborzás és kiválasztás;
 • a diákszervezetek szoros támogatása a stratégiailag kiemelt pontokon;
 • a központban dolgozó tagszervezeti felelősök megfelelő oktatása;
 • Always All-In kultúra formálása és kommunikálása;
 • Akrivis (ERP) és üzleti intelligencia rendszer működtetése.
Nincs hatékony minőségmenedzsment mérhető és kimutatható teljesítmények nélkül. Ennek érdekében a központban és minden tagszervezetünkben is használjuk saját fejlesztésű diákszervezeti menedzsment rendszerünket, az Akrivist.

Mindemellett a minőségmenedzsment egyik legsarkalatosabb eleme egy magas minőségű oktatásportfólió, amelynek vannak jól sztenderdizálható, e-learninggel támogatható részei, illetve olyanok is, amelyek leginkább interperszonálisan sajátíthatók el.

A minőségmenedzsmenttel és üzemeltetéssel kapcsolatos stratégiai programok:

Tagszervezeti digitalizáció (2021. augusztus – 2022. június)
A tagszervezetek digitális infrastruktúrájának teljes körű megteremtése.

Franchise fejlesztés (2021. június – 2022. december)
A meglévő franchise-ok átfogó fejlesztése, a tagszervezetekkel szembeni elvárások egyértelmű definiálása.

Szervezetek kialakításának és fenntartásának fejlesztése (2021. augusztus – 2022. június)
Egy részletes önköltségszámításra alapozva a diákszervezetek kialakításának és fenntartásának optimalizálása és sztenderdizálása.

Belső fejlesztések (2021. június – 2022. június)
A YBG Központ átfogó belső szervezeti fejlesztése (kommunikáció, kultúra, karriermenedzsment).

Szervezeti tudásmenedzsment fejlesztése (2021. június – 2022. december)
A tagszervezetek és a YBG HQ átfogó tudásmenedzsmentjének digitalizációja, a meglévő módszertanok véglegesítése.

Struktúraváltás (2021. június – 2024. június)
A strukturális változások koncepciójának részletes kidolgozása, változásvezetési ütemezés és mérési pontok meghatározása.

  Terjeszkedési stratégia

Szervezetünk számára a terjeszkedés azt jelenti, hogy egy célországon, illetve egy azonosított egyetemen belül tagszervezet alapításához toborzunk hallgatókat, akiket egy sztenderd oktatási folyamat keretében felkészítünk arra, hogy saját környezetükben sikeresen elindítsák valamelyik diákszervezeti modellünket.

Hiszünk abban, hogy a YBG értékajánlata egy olyan magas színvonalat képvisel, amely hallgatók tízezreinek nyújthat vonzó perspektívát Európa-szerte.

 

A terjeszkedés dilemmája

Piackiaknázás – meg kell vizsgálnunk, hogy a jelenlegi egyetemeken milyen szervezetet tudunk még elindítani a meglévő portfólióból, ezen felül viszont csak nagyon korlátozottan leszünk képesek növelni a taglétszámunkat a meglévő piacokon.

Termékfejlesztés – Egy új szervezeti típus kialakítása rendkívül bonyolult, költséges és időigényes feladat, ugyanis az értékajánlatban szereplő összes kritériumnak meg kell felelnie.

Piacfejlesztés – Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a jelenlegi diákszervezeti modelljeinket terjesztjük más egyetemekre és országokba.

Diverzifikálás – A legbonyolultabb növekedési stratégia ötvözi a termékfejlesztés és a piacfejlesztés nehézségeit. Egy ilyen kihívás magas költségekkel, a masszív munkaterheléssel nagy kockázattal jár.

A korábbi tapasztalatok mérlegelése nyomán, valamint hatékonysági és méretgazdaságossági szempontok figyelembevétele következtében egyértelműen látszik, hogy a YBG megfelelő növekedési stratégiája elsődlegesen a piackiaknázás és a piacfejlesztés lesz.

A terjeszkedési folyamat rövid összefoglalása

 • Célegyetem kiválasztása és lekutatása – Alaposan előkészített kutatás a megcélzott egyetemekről, amely célja a zökkenőmentes terjeszkedés elősegítése. Eddigi tapasztalataink alapján kifejezetten fontos szempont az egyetem minősége, ugyanis csak egy bizonyos szakmai szint felett van jelen olyan hallgatói közeg, amelyre alapozhatjuk egy szervezet kiépítését.
 • Kapcsolatfelvétel és az alapítási folyamat engedélyeztetése – Fontos, hogy megalapítandó szervezeteinknek meglegyen a rögzített jogi háttere (általában egy egyetemmel kötött keretmegállapodás vagy egy hallgatói önkormányzati engedély formájában), ugyanis ez garantálja a zökkenőmentes indulást és az egyetemi környezetbe való illeszkedést.
 • Az egyetem mélyebb megismerése a helyi szereplőkön keresztül – A célegyetem megismerése azért lényeges, mert így tudjuk finomhangolni a lehetséges alapítóknak szóló toborzási üzeneteinket.
 • Az alapító csapatok toborzási eseménye – A toborzási esemény célja, hogy olyan alapítókat találjunk, akik egy csapatot alkotva az eseményt követő egy évben megalapítják, felépítik, majd vezetik a helyi hallgatói szervezetünket.
 • Alapító csapatok kiválasztása – Egy sikeres toborzási esemény után ideális esetben jelentkeznek potenciális alapítók, akik közül ki kell választanunk a legmegfelelőbb csapatot. Itt már előre meghatározott kiválasztási kritériumok alapján döntünk.
 • YBG Leadership Program (nyári/téli egyetem) – Az alapítók fő oktatási programja az egyhetes budapesti nyári/téli egyetem, amelyet YBG Leadership Programnak nevezünk. Az ide érkező csapatok alapos felkészítést kapnak saját szervezeteik megalapításához, valamint megismerik a YBG közösségét és vízióját.
 • Szervezeti növekedés – A sikeres alapítás után megindul a szervezeti növekedés, a központi menedzsment rendszerek átvétele és alkalmazása. Egy szervezet átlagosan 4 félév alatt épül ki teljesen, valamint adaptálja a Talent Programot.

2021–2024: A belföldi terjeszkedés befejezése

Tervezett belföldi szervezetszám: 41

Tervezett belföldi taglétszám: 2 401 fő

Tervezett külföldi szervezetszám: 22

Tervezett külföldi taglétszám: 1 212 fő

Összes szervezetszám: 63

Összes taglétszám: 3 613

Külföldi terjeszkedés

A belföldi bővítés mellett fontos feladat, hogy a középtávon kijelölt célországokban (Szlovákia, Románia, Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Lengyelország, Csehország, Németország, Észtország) elkezdjük az első diákszervezeteink felépítését.

 • Ljubljana;
 • Maribor;
 • Zagreb (Zágráb);
 • Novi Sad (Újvidék);
 • Belgrad (Belgrád);
 • Krakow (Krakkó);
 • Varsaw (Varsó);
 • Prague (Prága);
 • Brno;
 • Bratislava (Pozsony);
 • Dresden (Drezda);
 • Leipzig (Lipcse);
 • Tallinn;
 • Cluj-Napoca (Kolozsvár)

A hallgatói szervezetek telepítése mellett legalább olyan fontos feladat a célországokban a potenciális YBG HQ alapító csapatok azonosítása és fejlesztésének megkezdése.

A terveink szerint 2030-ra legalább négy, komplex működésű a jelenlegi magyar központhoz nagyon hasonló YBG HQ lesz már kialakítva Európában:

 • lengyel HQ;
 • cseh és szlovák HQ;
 • balkáni HQ;
 • magyar és európai HQ.

A terjeszkedéssel kapcsolatos legfontosabb stratégiai programok:

Belföldi terjeszkedés befejezése (2021. augusztus – 2024. június)
2024 végére a működő, valamint fejlesztés alatt álló franchise-ok teljes egészében le tudják fedni a hazai felsőoktatási piacot.

Külföldi terjeszkedési program (2021. augusztus – 2027. június)
Ütemezett, több szakaszos külföldi terjeszkedési programunk elsőként a V4+ régióra, valamint a külföldi tapasztalat megszerzésére, az értékajánlat stabilizálására koncentrál.

Külföldi HQ-k kialakítása (2022. június – 2027. június)
Első körben a Balkánon, második körben pedig Csehországban és Lengyelországban alakítjuk ki a szervezeti központokat.

Tagszervezeti működtetéshez kapcsolódó költségek

 • a diákszervezet önálló költségvetése;
 • a diákszervezetekkel foglalkozó dolgozók bére;
 • informatikai költségek;
 • képzési költségek;
 • marketing anyagok.

  Finanszírozási szükséglet

A felvázolt vízió megvalósításához egy pénzügyileg is fenntartható modell szükséges a következő 8 és fél évben. Rövid távon kiemelten fontos stratégiai akció, hogy ezeket a csatornákat stabilizáljuk, ezzel megteremtve a növekedés minden anyagi feltételét.

Költségek

A költségek három jól elkülöníthető területen jelentkeznek: az új tagszervezetek alapításának, a meglévő tagszervezetek működtetésének és a régiós központok működtetésének költségei.

Induló szervezetekkel összefüggésben felmerülő költségek

 • marketing költségek;
 • az alapító csapat nyári/téli egyetemen való részvételének támogatása;
 • a terjeszkedéssel foglalkozó központi munkavállalók munkabére;
 • utazás-szállás, illetve egyéb reprezentációs költségek;
 • az induló szervezet kezdő költségvetése;
 • brandinggel összefüggő költségek
 • informatikai költségek;
Tagszervezeti működtetéshez kapcsolódó költségek

 • a diákszervezet önálló költségvetése;
 • a diákszervezetekkel foglalkozó dolgozók bére;
 • informatikai költségek;
 • képzési költségek;
 • marketing anyagok.
Központi költségek
A regionális központok legjelentősebb költségtétele a munkabér, emellett általános szervezeti tételek vannak jelen (marketing, IT, rendezvények, irodabérlés stb.)

Bevételi struktúra

 • iskolaszövetkezeti jutalékrendszer;
 • vállalati partnerekkel folytatott együttműködések;
 • az alumni közösség anyagi támogatása;
 • belső értékesítési rendszer kiépítése;
 • pályázati és egyéb támogatások

A bevételek esetén törekednünk kell arra, hogy lehetőség szerint az egyes országokban működő szervezetek, illetve HQ-k önfenntartóan és stabilan tudjanak működni. Ennek érdekében minden HQ-nak kiemelt feladata, hogy a saját piacán bevételeket szerezzen és pályázzon a lokális támogatásokra.